مقالات

مقاومت خمشی مقاطع مختلط عرشه فولادی

Super User 24 بهمن 1397

مقاومت خمشی مقاطع مختلط به همراه ورق های فولادی(عرشه فولادی) شکل داده شده(مبحث دهم مقررات ملی ساختمان)
ملاحظات و محدودیت ها
۱- ارتفاع اسمی ورق های فولادی (عرشه فولادی - متال دک) شکل داده شده (hr) نباید از ۷۵ میلی‌متر بیشتر باشد. پهنای متوسط کنگره‌های پر شده با بتن نباید کمتر از ۵۰ میلی‌متر باشد. لیکن در محاسبات نباید بزرگتر از حداقل پهنای آزاد (خالص) در نزدیکی سطح فوقانی ورق فولادی (عرشه فولادی - متال دک) شکل داده شده در نظر گرفته شود.
۲- دال بتنی باید به وسیله گلمیخ های برشگیر با قطر حداکثر ۲۰ میلی‌متر به مقطع فولادی متصل شوند. گلمیخ ها باید از طریق ورق فولادی (عرشه فولادی - متال دک) شکل داده شده یا به طور مستقیم به مقطع فولادی جوش شوند. در هر حال گلمیخ ها باید روی بال مقطع فولادی ذوب شوند. پس از نصب، ارتفاع گلمیخ ها که از بالای ورق فولادی (عرشه فولادی) شکل داده شده اندازه گیری می‌شوند، نباید از ۴۰ میلی‌متر کمتر باشد. پوشش بتن روی گلمیخ ها نباید کمتر از ۱۵ میلی‌متر باشد.

مقاطع تولیدی

Super User 09 بهمن 1397

جزئیات مقاطع ورق عرشه فولادی ( متال دک )                                                                                                   

گلمیخ در مبحث دهم مقررات ملی ساختمان

Super User 30 دی 1397

مقررات ملی ساختمان (مبحث دهم)

برشگیر‌ها

برشگیر ها باید از نوع گلمیخ ‌های کلاهک ‌دار که طولشان بعد از نصب، حداقل ۴ برابر قطرشان است و یا از نوع ناودانی های مدفون شونده باشند. برشگیر ها باید در دال هایی مدفون شوند که سنگدانه های آنها برای بتن معمولی منطبق بر ضوابط مبحث نهم باشد.

فاصله‌بندی و نصب برشگیر‌ها

اتصالات برشگیر مورد نیاز در هر یک از طرفین نقطه لنگر حداکثر مثبت یا منفی را می‌توان بین آن نقطه و نقاط مجاوری که دارای لنگر صفر هستند، به طور یکنواخت توزیع کرد. لیکن مقدار اتصالات برشگیر مستقر بین هر بار متمرکز و نزدیکترین نقطه دارای لنگر صفر، باید جهت حصول لنگر حداکثر مورد نیاز در نقطه اعمال بار متمرکز کافی باشد.

به جز در مورد اتصالات برشگیر نصب شده در کنگره ورق ‌های ذوزنقه ای، اتصالات برشگیر باید لااقل ۲۵ میلی‌متر پوشش جانبی از بتن داشته باشد.

قطر گلمیخ نباید از 2.5 برابر ضخامت بال تیری که به آن جوش داده می‌شود تجاوز نماید، مگر اینکه گلمیخ درست در بالای جان تیر قرار گرفته باشد.

حداقل فاصله مرکز تا مرکز بین اتصالات برشگیر از نوع گلمیخ مساوی ۶ برابر قطر آنها در امتداد محور طولی تیر و ۴ برابر قطر آنها در امتداد عمود بر محور طولی تیر مختلط می‌باشد، مگر در داخل کنگره‌های ورق‌های ذوزنقه‌ای که فاصله‌ای که فاصله مرکز تا مرکز حداقل در هر دو امتداد را می‌توان ۴ برابر قطر گلمیخ انتخاب کرد.

حداکثر فاصله مرکز تا مرکز بین اتصالات برشگیر نباید از ۸ برابر ضخامت کل دال تجاوز کند.

 گلمیخ ها را میتوان از روی ورق فولادی ذوزنقه ای و یا مستقیما به عضو فولادی جوش نمود. در هر حال گلمیخ باید روی بال ذوب شود. 

حداقل ارتفاع گلمیخ بعد از نصب که از بالای ورق ذوزنقه ای اندازه گیری میشود نباید کمتر از 40 میلیمتر باشد.

پوشش بتن روی گلمیخ ها نباید کمتر از 13 میلیمتر باشد.

 

تماس و پشتیبانی

  • آدرس :اتوبان نیایش -سردار جنگل شمالی-خیابان قدس-پلاک 4-واحد6
  • ایمیل : info@aras-bp.com
  • تلفن 1 :44814143
  • تلفن 2 :44812019
  • تلفکس :44855801

دسترسی سریع

شبکه های اجتماعی

شرکت ساختمانی آراس بنیان پارسه

طراحی سایت

ما از کوکی ها برای بهبود وب سایت استفاده می کنیم.ادامه استفاده شما از کوکی ها در سایت رضایت شما را از کوکی ها نشان می دهد. سیاست کوکی من از کوکی ها استفاده می کنم. قبول کردن