مزایای سقف متال دک

 

متال دک دارای سرعت اجرایی بالایی می باشد .

سرمایه سریع بازگشت داده می شود .

حداقل کاهش تیرهای فرعی و نیز صرفه جویی در استفاده از فولاد از مزایای متال دک می باشد .

در مصرف بتن پانزده تا بیست درصد صرفه جویی می شود .

وزن اسکلت و. سقف و همچنین وزن سازه کاهش پیدا می کند که می تواند از مزایای متال دک باشد .

متال دک در برابر زلزله عملکرد مناسبی دارد .

در یک زمان می توان عملیات بتن ریزی را انجام داد .

تعویض و نیز تعمیر مواردی که آسیب دیده اند از مزایای متال دک می باشد .

با متال دک می توان سطحی یکنواخت در زیر سقف ایجاد کرد .

متال دک قابل اجرا بر روی هر نوع سازه فلزی می باشد .

متال دک در هر نوع شرایط آب و هوایی قابلیت اجرا دارد ./

متال دک قابلیت حمل آسان و دقت بالایی دارد .

شبکه های اجتماعی

طراحی سایت

ما از کوکی ها برای بهبود وب سایت استفاده می کنیم.ادامه استفاده شما از کوکی ها در سایت رضایت شما را از کوکی ها نشان می دهد. سیاست کوکی من از کوکی ها استفاده می کنم. قبول کردن