سقف عرشه فولادی چیست؟


سقف های عرشه فولادی سقف هایی هستند که با بکارگیری از عناصر ورقه های گالوانیزه فولادی ذوزنقه ای شکل و گل میخ ها (برشگیر ها) که در سقف عرشه فولادی بکارگرفته میشوند این نوع سقف کامپوزیت را از سایر سقف ها متمایز ساخته است. سقف عرشه فولادی با بتن ریزی روی ورقه های فولادی و عملیات آرماتوربندی پیاده سازی میشود.

عرشه فولادی

شبکه های اجتماعی

طراحی سایت

ما از کوکی ها برای بهبود وب سایت استفاده می کنیم.ادامه استفاده شما از کوکی ها در سایت رضایت شما را از کوکی ها نشان می دهد. سیاست کوکی من از کوکی ها استفاده می کنم. قبول کردن