کاربری های سقف متال دک در انواع ساختمان ها


•    سقف متال دک برای سازه ها و ساختمان های پیش ساخته سبک امروزی با بکارگیری از صفحات سبک سیمانی
•    سقف متال دک جهت بکارگیری در سازه ها و ساختمان های با اسکلت فلزی سنگین و نیز سبک مدرن، صنعتی و یا نیمه صنعتی با بتن سبک
•    سقف متال دک با درنظر نگرفتن و حذف شمع گذاری و قالب بندی، بلوک و تیرچه جهت ساختمان ها و سازه های با اسکلت بتنی

عرشه فولادی

شبکه های اجتماعی

طراحی سایت

ما از کوکی ها برای بهبود وب سایت استفاده می کنیم.ادامه استفاده شما از کوکی ها در سایت رضایت شما را از کوکی ها نشان می دهد. سیاست کوکی من از کوکی ها استفاده می کنم. قبول کردن