مراحل اجرا در سقف عرشه فولادی


انتقال ورقه ها به طبقات: پس از انتقال ورقه های کامپوزیت در اجرای عرشه فولادی و انبار کردن آنها به کمک نیروی انسانی در کارگاه، بدون نیاز به تجهیزات یا ماشین آلات خاصی، به طبقات مختلف بوسیله یک بالابر انتقال پیدا میکند.
جاینمایی عرشه های فولادی: عرشه های فولادی از گیره های نر و مادگی تشکیل شده اند که به آسانی با کمک نیروی انسانی به یکدیگر سوار میشوند که این امر رفت و آمد نیروی انسانی در طبقات را راحت میکند و در نتیجه سرعت عمل در انجام کار بیشتر میشود.
نصب برشگیر ها و میلگرد: برای اتصال و چفت شدن عرشه فولادی بر روی تیر ها از برشگیر یا گل میخ استفاده میشود که این امر کاهش وزن تیرهای مصرفی فولادی را بهمراه دارد.
بتن ریزی سقف عرشه فولادی: بتن ریزی در اجرای سقف عرشه فولادی پس از نصب میلپگرد ها انجام میشود.

عرشه فولادی

شبکه های اجتماعی

عرشه فولادی

متال دک

طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت

ما از کوکی ها برای بهبود وب سایت استفاده می کنیم.ادامه استفاده شما از کوکی ها در سایت رضایت شما را از کوکی ها نشان می دهد. سیاست کوکی من از کوکی ها استفاده می کنم. قبول کردن