مراحل اجرای سقف عرشه فولادی

1- تهیه نقشه های Shop Drawing و کنترل با وضع موجود سازه.

2- تهیه لیستوفر ورق ها و تولید و برش ورق طبق نقشه ها.

3- بارگیری و حمل به کارگاه. 

4-انتقال ورق به طبقات توسط تاورکرین یا جرثقیل.

5- پخش و نصب ورق طبق نقشه های Shop Drawing و فیکس کردن آنها توسط میخ های فولادی روی سازه.

6- جوشکاری گلمیخ توسط دستگاه استاد ولدینگ (Stud Welding).

7- اجرای آرماتور حرارتی با مش آماده یا آرماتور شاخه طبق نقشه های اجرایی.

8- بتن ریزی با پمپ زمینی یا هوایی با ضخامت مورد نظر. ( در صورت درخواست کارفرما با تراز لیزری )

9- اجرای ماله پروانه ای و بتن رنگی در محل هایی که بتن به صورت نهایی مورد استفاده قرار میگیرد.

10- عمل آوری بتن (کیورینگ).

شبکه های اجتماعی

طراحی سایت

ما از کوکی ها برای بهبود وب سایت استفاده می کنیم.ادامه استفاده شما از کوکی ها در سایت رضایت شما را از کوکی ها نشان می دهد. سیاست کوکی من از کوکی ها استفاده می کنم. قبول کردن