سقف های عرشه فولادی با کاربری های گوناگون برای انواع ساختمانها


1.    سقف عرشه فولادی جهت ساخت و سازهای با اسکلت فلزی سبک و سنگین با بتن سبک دانه سازه ای (ساخت و سازهای مدرن، صنعتی، نیمه صنعتی و سنتی)
2.    سقف های عرشه فولادی جهت ساخت و سازهای پیش ساخته صنعتی سبک یا سازه های خشک مدرن با صفحات سیمانی سبک
3.    سقف های عرشه فولادی جهت احداث سازه های اسکلت بتنی بدون در نیاز به قالب بندی و کاهش حجم بتن سقف

عرشه فولادی

شبکه های اجتماعی

طراحی سایت

ما از کوکی ها برای بهبود وب سایت استفاده می کنیم.ادامه استفاده شما از کوکی ها در سایت رضایت شما را از کوکی ها نشان می دهد. سیاست کوکی من از کوکی ها استفاده می کنم. قبول کردن