تعریف کلی سقف عرشه فولادی


سقف های عرشه فولادی/ متال دک سقف هایی هستند که با بکارگیری دو عنصر ورق های گالوانیزه فولادی ذوزنقه ای شکل تحتانی و گل میخ ها (که در این نوع سقف ها مورد استفاده قرار میگیرند) که سبب متمایز گشتن این سقف از سایر سقف های معمولی شده است. سقف عرشه فولادی با استفاده از آرماتور بندی و نیز بتن ریزی ورق های فولادی اجرا میشود. مهمترین بخش در سقف های متال دک تیرهای فرعی موردنیاز مابین تیرهای اصلی است.

عرشه فولادی

شبکه های اجتماعی

عرشه فولادی

متال دک

طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت

ما از کوکی ها برای بهبود وب سایت استفاده می کنیم.ادامه استفاده شما از کوکی ها در سایت رضایت شما را از کوکی ها نشان می دهد. سیاست کوکی من از کوکی ها استفاده می کنم. قبول کردن