تکنولوژی سقف های متال دک و اجزاء آن


سقف های متال دک یا همان عرشه فولادی از برشگیر ها (گل میخ ها)، دال مسلح بتنی و عرشه فولادی تشکیل شده اند که بر روی مرکز تیرهای فولادی اصلی و فرعی قرار میگیرند. سقف متال دک در آیین نامه فولاد ایران تحت عنوان مقطع مختلط بواسطه بکارگیری از ورق های فولادی گالوانیزه معرفی شده است.
معیارها و مشخصه های طراحی و انتخاب متال دک بر اساس موارد زیر صورت میگیرد:
دهانه مجاز باربری دال بتنی، عرشه فولادی، میزان بار مرده نشعت گرفته از بتن مصرفی دال بتنی روی عرشه فولادی، ویژگی های اکوستیک، مقاوم بودن در برابر آتش سوزی و صرفه اقتصادی سقف متال دک است.
از این رو انواع عرشه های فولادی در متال دک از حیث مقطع پروفیل عرشه فولادی، شکل و فرم و نیز مشخصه های مکانیکی و هندسی از جانب توایدکنندگان تولید و عرشه میشود.
روش های کلی طراحی سقف های عرشه فولادی به دو صورت است:
1. ورق های فولادی بعنوان قالب ماندگار
2. ورق های فولادی بعنوان المان کششی

 

متال دک

 

شبکه های اجتماعی

طراحی سایت

ما از کوکی ها برای بهبود وب سایت استفاده می کنیم.ادامه استفاده شما از کوکی ها در سایت رضایت شما را از کوکی ها نشان می دهد. سیاست کوکی من از کوکی ها استفاده می کنم. قبول کردن