لرزش در سقف عرشه فولادی و راهکار آن


یکی از مواردی که بعنوان معایب در سقف های متال دک و یا عرشه فولادی مطرح میباشد لرزش این نوع سقف های مرکب در مقایسه با سایر سقف هاست. در این خصوص چنانچه مطابق با آیین نامه های مبحث دهم مقررات ملی ساختمان (در آیین نامه فولاد ایران) استانداردها و ضوایط لازمه جهت اجرای سقف متال دک انجام گیرد لرزش این سقف ها در حد معمول و مانند سایر سقف ها و شاید هم کمتر میشود.

عرشه فولادی

شبکه های اجتماعی

طراحی سایت

ما از کوکی ها برای بهبود وب سایت استفاده می کنیم.ادامه استفاده شما از کوکی ها در سایت رضایت شما را از کوکی ها نشان می دهد. سیاست کوکی من از کوکی ها استفاده می کنم. قبول کردن