نحوه اجرای گلمیخ در سقف عرشه فولادی(متال دک)

در این قسمت فیلمی از نحوه اجرای گلمیخ قرار داده ایم که در فیلم اول که دستگاه مخصوص جوشکاری گلمیخ است نشان داده شده است که زمانی که دستگاه stud weldin
را روی ورق ها میگذاریم چراغ قرمز رنگ روشن میشود که نشان میدهد که دستگاه با ورق تماس پیدا کرده و زمانی که شروع به جوش میکنند چراغهای آمپر روشن میشوند و میزان آمپر مصرفی را نشان میدهد و قطعه سفید رنگی که به آن سرامیک میگویند نیز باعث میشود تا حوضچه ی مذاب در اطراف گلمیخ تشکیل شده و کیفیت جوش را بالا میبرد. برای تست گلمیخ ها هم طبق مبحث دهم مقررات ملی،کافی است با یک لوله گلمیخ را 30درجه نسبت به خط قائم خم کرد و اگر گلمیخ کنده نشود جوش آن استاندارد است .

فیلم1

فیلم2

عرشه فولادی-متال دک

 

شبکه های اجتماعی

عرشه فولادی

متال دک

طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت

ما از کوکی ها برای بهبود وب سایت استفاده می کنیم.ادامه استفاده شما از کوکی ها در سایت رضایت شما را از کوکی ها نشان می دهد. سیاست کوکی من از کوکی ها استفاده می کنم. قبول کردن