ورقهای فولادی پروفیل شده (Steel Sheet)

ورقهای فولادی پروفیل شده (Steel Sheet):

ورق فولادی جزو شاخص ترین اجزای این نوع سقف ها میباشد که برای ساخت آن ورق را از هردو طرف با دستگاه های Forming Rol به روش نورد سرد به حالت موجدار شکل دهی میکنند به صورتی که در مقطع ورق حاصله هرموج به شکل یک ذوزنقه است.مشخصات هندسی مقطع میبایست ارتفاع ذوزنقه حداکثر 75 میلیمتر و همچنین عرض متوسط کنگره های پرشده با بتن نمیبایست کمتر از 51 میلیمتر باشد. در طی مراحل بارگیری، حمل و دپوی این ورقها میبایست دقت لازم برای جلوگیری از تغییر شکل آنها صورت گیرد.

عرشه فولادی-متال دک                                                                                                    عرشه فولادی-متال دک

شبکه های اجتماعی

عرشه فولادی

متال دک

طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت

ما از کوکی ها برای بهبود وب سایت استفاده می کنیم.ادامه استفاده شما از کوکی ها در سایت رضایت شما را از کوکی ها نشان می دهد. سیاست کوکی من از کوکی ها استفاده می کنم. قبول کردن