مقاومت خمشی مقاطع مختلط عرشه فولادی

مقاومت خمشی مقاطع مختلط به همراه ورق های فولادی(عرشه فولادی) شکل داده شده(مبحث دهم مقررات ملی ساختمان)
ملاحظات و محدودیت ها
۱- ارتفاع اسمی ورق های فولادی (عرشه فولادی - متال دک) شکل داده شده (hr) نباید از ۷۵ میلی‌متر بیشتر باشد. پهنای متوسط کنگره‌های پر شده با بتن نباید کمتر از ۵۰ میلی‌متر باشد. لیکن در محاسبات نباید بزرگتر از حداقل پهنای آزاد (خالص) در نزدیکی سطح فوقانی ورق فولادی (عرشه فولادی - متال دک) شکل داده شده در نظر گرفته شود.
۲- دال بتنی باید به وسیله گلمیخ های برشگیر با قطر حداکثر ۲۰ میلی‌متر به مقطع فولادی متصل شوند. گلمیخ ها باید از طریق ورق فولادی (عرشه فولادی - متال دک) شکل داده شده یا به طور مستقیم به مقطع فولادی جوش شوند. در هر حال گلمیخ ها باید روی بال مقطع فولادی ذوب شوند. پس از نصب، ارتفاع گلمیخ ها که از بالای ورق فولادی (عرشه فولادی) شکل داده شده اندازه گیری می‌شوند، نباید از ۴۰ میلی‌متر کمتر باشد. پوشش بتن روی گلمیخ ها نباید کمتر از ۱۵ میلی‌متر باشد.

 

۳- ضخامت دال بتنی در قسمت فوقانی ورق فولادی (عرشه فولادی) شکل داده شده نباید کمتر از ۵۰ میلی‌متر باشد.
۴-ورق های فولادی (عرشه فولادی) شکل داده شده باید در فواصلی حداکثر ۴۵۰ میلی‌متر به مقطع فولادی و سایر اعضای تکیه‌گاهی مهار شوند. این مهارها میتوانند گلمیخ های برشگیر، ترکیبی از گلمیخ ها و جوش‌های نقطه‌ای یا هر راهکار ارایه شده توسط مهندس طراح باشد.
ورقهای فولادی شکل داده شده (عرشه فولادی) که کنگره آنها عمود بر محور تیر می‌باشد.
در تعیین مشخصات هندسی مقطع مختلط و نیز در محاسبه Ac باید از بتن موجود در زیر سطح فوقانی ورق فولادی (عرشه فولادی) شکل داده شده صرف نظر شود.
ورقهای فولادی شکل داده شده (عرشه فولادی) که کنگره آنها موازی با محور تیر می‌باشد.
در تعیین مشخصات هندسی مقطع مختلط و نیز در محاسبه Ac میتوان از بتن موجود در زیر سطح فوقانی ورق فولادی (عرشه فولادی) شکل داده شده استفاده نمود. همچنین، ورق‌های فولادی (عرشه فولادی) شکل داده شده را می‌توان در روی تیر فولادی تکیه‌گاهی از هم جدا کرد تا در روی بال مقطع فولادی یک ماهیچه بتنی تشکیل شود.
چنانچه ارتفاع اسمی ورق‌های فولادی (عرشه فولادی) شکل داده شده ( (hr) ۴۰ میلی‌متر یا بزرگتر باشد، پهنای متوسط کنگره‌های پر شده با بتن در روی تیر تکیه‌گاهی نباید کمتر از ۵۰ میلی‌متر برای حالت یک گلمیخ در پهنا باشد. این پهنای حداقل برای هر گلمیخ اضافی، به اندازه ۴ برابر قطر گلمیخ باید افزایش یابد.

 

تماس و پشتیبانی

  • آدرس :اتوبان نیایش -سردار جنگل شمالی-خیابان قدس-پلاک 4-واحد6
  • ایمیل : info@aras-bp.com
  • تلفن 1 :44814143
  • تلفن 2 :44812019
  • تلفکس :44855801

دسترسی سریع

شبکه های اجتماعی

شرکت ساختمانی آراس بنیان پارسه

طراحی سایت

ما از کوکی ها برای بهبود وب سایت استفاده می کنیم.ادامه استفاده شما از کوکی ها در سایت رضایت شما را از کوکی ها نشان می دهد. سیاست کوکی من از کوکی ها استفاده می کنم. قبول کردن