Compact list of tagged items "Responsive", "Design"

 • ملزومات اجرای سقف عرشه فولادی

  1- ورق های فولادی مورد استفاده برای عرشه فولادی به صورت ذوزنقه می باشد که در این مقاطع نباید ارتفاع مقطع ذوذنقه از 75mm بیشتر و 50mmکمتر باشد.
  2- رعایت ضوابط دیافراگم صلب با توجه به ضوابط آئین نامه ASCE7-05 و همچنین ضوابط موجود بر طبق استاندارد 2800 ایران ضروری می باشد.
  3- برای تغییر مکان برای هر دهانه مرده مقدار اندازه ای محدودی برای بار مرده در هنگام اجرای عرشه فولادی مجاز می باشد که این اندازه ها 180 / L یا 20 میلی متر می باشد.
  4- بیشترین مقدار جا به جایی برای تغییر مکان برای هر دهانه مقدار اندازه ی محدودی برای بار زنده وجود دارد که به 360 / L محدود می گردد.
  5- رعایت نکات مربوط به اجرای بازشوها و یرشگیرها در سقف های عرشه فولادی مطابق مباحث مقررات ملی ساختمان الزامی می باشد.
  6- اندازه ی نرمال برای قطر گل میخ های برش گیر در سقف عرشه فولادی باید حداکثر 20 میلی متر یا کمتر باشد و حتی بعد از نصب عرشه فولادی حداقل ارتفاع آن نباید کمتر از 40 میلی متر از بالای ورق باشد.
  7- دال بتن آرمه در سقف عرشه فولادی که در بالای کنگره ورق ذوزنقه ای قرار دارد نباید از 50 میلی متر کمتر باشد.
  8- فولادهایی که در سقف عرشه فولادی به کار گرفته می شوند باید دارای استانداردهای  ASTM باشند.
  9- آرماتورهایی که در دال بتن آرمه مورد استفاده قرار میگیرند باید دارای ضوابط AISC باشند و به هیچ عنوان این ضوابط نباید از MPa525 تجاوز کند.

   

 • گلمیخ در مبحث دهم مقررات ملی ساختمان

  مقررات ملی ساختمان (مبحث دهم)

  برشگیر‌ها

  برشگیر ها باید از نوع گلمیخ ‌های کلاهک ‌دار که طولشان بعد از نصب، حداقل ۴ برابر قطرشان است و یا از نوع ناودانی های مدفون شونده باشند. برشگیر ها باید در دال هایی مدفون شوند که سنگدانه های آنها برای بتن معمولی منطبق بر ضوابط مبحث نهم باشد.

  فاصله‌بندی و نصب برشگیر‌ها

  اتصالات برشگیر مورد نیاز در هر یک از طرفین نقطه لنگر حداکثر مثبت یا منفی را می‌توان بین آن نقطه و نقاط مجاوری که دارای لنگر صفر هستند، به طور یکنواخت توزیع کرد. لیکن مقدار اتصالات برشگیر مستقر بین هر بار متمرکز و نزدیکترین نقطه دارای لنگر صفر، باید جهت حصول لنگر حداکثر مورد نیاز در نقطه اعمال بار متمرکز کافی باشد.

  به جز در مورد اتصالات برشگیر نصب شده در کنگره ورق ‌های ذوزنقه ای، اتصالات برشگیر باید لااقل ۲۵ میلی‌متر پوشش جانبی از بتن داشته باشد.

  قطر گلمیخ نباید از 2.5 برابر ضخامت بال تیری که به آن جوش داده می‌شود تجاوز نماید، مگر اینکه گلمیخ درست در بالای جان تیر قرار گرفته باشد.

  حداقل فاصله مرکز تا مرکز بین اتصالات برشگیر از نوع گلمیخ مساوی ۶ برابر قطر آنها در امتداد محور طولی تیر و ۴ برابر قطر آنها در امتداد عمود بر محور طولی تیر مختلط می‌باشد، مگر در داخل کنگره‌های ورق‌های ذوزنقه‌ای که فاصله‌ای که فاصله مرکز تا مرکز حداقل در هر دو امتداد را می‌توان ۴ برابر قطر گلمیخ انتخاب کرد.

  حداکثر فاصله مرکز تا مرکز بین اتصالات برشگیر نباید از ۸ برابر ضخامت کل دال تجاوز کند.

   گلمیخ ها را میتوان از روی ورق فولادی ذوزنقه ای و یا مستقیما به عضو فولادی جوش نمود. در هر حال گلمیخ باید روی بال ذوب شود. 

  حداقل ارتفاع گلمیخ بعد از نصب که از بالای ورق ذوزنقه ای اندازه گیری میشود نباید کمتر از 40 میلیمتر باشد.

  پوشش بتن روی گلمیخ ها نباید کمتر از 13 میلیمتر باشد.

   

تماس و پشتیبانی

 • آدرس :اتوبان نیایش -سردار جنگل شمالی-خیابان قدس-پلاک 4-واحد6
 • ایمیل : info@aras-bp.com
 • تلفن 1 :44814143
 • تلفن 2 :44812019
 • تلفکس :44855801

دسترسی سریع

شبکه های اجتماعی

شرکت ساختمانی آراس بنیان پارسه

طراحی سایت

ما از کوکی ها برای بهبود وب سایت استفاده می کنیم.ادامه استفاده شما از کوکی ها در سایت رضایت شما را از کوکی ها نشان می دهد. سیاست کوکی من از کوکی ها استفاده می کنم. قبول کردن