مزایای عرشه فولادی

1 - سرعت اجرای بالا نسبت به سایر سقف ها

2 - ایمنی بالا زمان اجرای سقف و بتن ریزی

3 - امکان اجرای چندین سقف به صورت همزمان

4 - حفظ شیره بتن به دلیل یکپارچه بودن سقف

5 - کاهش وزن سازه به دلیل افزایش فاصله تیر های فرعی

6 - حذف شمع بندی هنگام بتن ریزی

7 - حذف آرماتور کششی سقف

8 - کاهش ضخامت سقف ( میانگین 10 سانتیمتر ) و افزایش ارتفاع مفید طبقات

9 - عدم تخریب ناگهانی هنگام زلزله به دلیل یکپارچه بودن ورق سقف

 

شبکه های اجتماعی

طراحی سایت

ما از کوکی ها برای بهبود وب سایت استفاده می کنیم.ادامه استفاده شما از کوکی ها در سایت رضایت شما را از کوکی ها نشان می دهد. سیاست کوکی من از کوکی ها استفاده می کنم. قبول کردن