میلگردها

با توجه به برآمدگی های ورق های عرشه فولادی این ورق بعد از بتن ریزی با بتن درگیر شده و نقش آرماتور سقف را ایفا میکنند به همین جهت در این سقف فقط به آرماتور حرارتی نیاز است که با توجه به سرعت بالای اجرا بهتر است از شبکه های آماده ( مش ) استفاده شود .

عرشه فولادی

شبکه های اجتماعی

عرشه فولادی

متال دک

طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت

ما از کوکی ها برای بهبود وب سایت استفاده می کنیم.ادامه استفاده شما از کوکی ها در سایت رضایت شما را از کوکی ها نشان می دهد. سیاست کوکی من از کوکی ها استفاده می کنم. قبول کردن