اجرای-گلمیخ

اجرای گلمیخ در سقف عرشه فولادی (متال دک)

بعد از پخش و فیکس ورق های عرشه فولادی نوبت به اجرای گلمیخ روی سقف میرسد. در این مرحله از چسبیدن ورق روی تیر های اصلی و فرعی اطمینان حاصل کرده و شروع به جوشکاری گلمیخ مینماییم. جوشکاری گلمیخ معمولا با دستگاه استاد ولدینگ ( Stud Welding )  انجام میشود اما در جاهایی که امکان وجود دستگاه استاد ولدینگ وجود ندارد یا تامین برق مورد نیاز دستگاه کار دشواری است طبق بند 7-5-5-6 آیین نامه جوشکاری ساختمانی ایران میتوان گلمیخ ها را با الکترود کم هیدروژن به قطر 4 یا 5 میلیمتر جوشکاری نمود که نسبت به جوشکاری با استاد ولدینگ از سرعت بسیار پایین تری برخوردار میباشد. در جوشکاری با دستگاه استاد ولدینگ تنظیمات تایم و آمپر و اندازه بیرون زدگی گلمیخ از سرامیک از اهمیت بالایی برخوردار میباشد که رابطه مستقیم با کیفیت جوش را دارد. حلقه سرامیکی در زمان جوشکاری نگهدارنده موقت تفنگ جوش جهت ایجاد فاصله گلمیخ تا سطح تیر و محافظ جوش تا زمان سرد شدن میباشد که بعد از سرد شدن کامل جوش باید از دور گلمیخ جدا گردد. یکی از عوامل مهم در کیفیت جوش برق ورودی به دستگاه میباشد که در صورت وجود برق شهری برق 3 فاز 63 آمپر و در صورت استفاده از دیزل ژنراتور دستگاهی با توان حداقل KVA 200 برای دستگاه های معمولی مورد نیاز است.

یک پاسخ یا نظر بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.