ضوابط-سقف-متال-دک

ضوابط فرآیند طراحی و اجرای سقف متال دک

ورق های فولادی سقف متال دک بنا به ضخامت آنها در هر پرژوه ساخت و ساز انتخاب شده و با استفاده از ماشین آلات رول فرمینگ بنا به اندازه مورد نیاز برش و فرم داده میشوند. آنگاه دسته بندی شده و به محل انتقال داده میشوند. در آنجا صفحات سیمانی برروی اسکلت فلزی ساختمان قرار داده شده و توسط افراد به در کمترین زمان ممکن روی اسکلت ساختمان پهن شده و توسط میخ های فولادی مقاوم روی اسکلت چفت شده و سپس توسط برشگیر ها توسط دستگاه جوش قوس الکتریکی مخصوصی، ورقه های فولادی عرشه فولادی روی اسکلت نصب میشوند. سپس عملیات آرماتور بندی آغاز شده، سپس بتن قالب دور و در نهایت عملیات بتن ریزی انجام میگیرد.

یک پاسخ یا نظر بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.