عمل-آوری-بتن

عمل آوری بتن تاثیری قوی روی خواص بتن سخت شده مانند دوام ، مقاومت ، آب بندی ، مقاومت سایشی ، ثبات حجمی و مقاومت در برابر یخ زدن و آب شدن دارد.

هنگامیکه سیمان پرتلند با آب مخلوط میشود ، یک واکنش شیمیایی به نام هیدراسیون رخ میدهد. اندازه کامل شدن این واکنش مقاومت ، دوام و دانسیته بتن را تایین میکند. اغلب بتن های تازه دارای آبی است که به مقدار قابل ملاحظه ای بیشتر از حد کافی برای تکمیل هیدراسیون سیمان است. لیکن هرگونه کاهش قابل توجه آب که از طریق تبخیر یا دیگر عوامل صورت بگیرد ، هیدراسیون کامل را به تاخیر انداخته یا از آن جلوگیری خواهد کرد. از آنجا که هیدراسیون در نخستین روزهای پس از بتن ریزی نسبتا سریع انجام میگیرد ، حفظ آب بتن در این دوره حائز اهمیت است ، یعنی از تبخیر باید جلوگیری شود یا لااقل کاهش یابد. بنابر این هدف های عمل آور عبارتند از :

1- جلوگیری از کاهش رطوبت ( یا فراهم ساختن مجدد آن ) .

2- کنترل دمای بتن برای یک مدت معلوم.

با عمل آوری خوب ، بتن قویتر شده و در برابر تنش ها ، سایش و یخ زدگی مقاومتر میشود . روند پیشرفت در سنین اولیه سریع بوده اما بطور آرامتری برای مدت نا محدودی ادامه می یابد.

موثرترین روش عمل آوردن بتن بستگی به مقتضیات موجود دارد. برای اقلب کارها ، عمل آوری عادی کافی است اما در برخی مواقع مثلا در هوای گرم و سرد دقت ویژه ای را باید مبذول داشت.

هنگامیکه عمل آوری در شرایط مرطوب قطع میشود ، کسب مقاومت به مدت کوتاهی ادام یافته و سپس پایان میپذیرد لیکن اگر عمل آور در شرایط مرطوب از سر گرفته شود کسب مقاومت بار دیگر آغاز میشود با وجودی که اشباع کردن مجدد بتن در آزمایشگاه انجام پذیر است ، اما این امر در کارگاه مشکل مینماید بنابر این بهترین کار این است که بتن از زمان ریختن تا رسیدن به مقادیر کافی از نظر مقاومت فشاری ، نفوذپزیری ، مقاومت در برابر سایش، یخ زدن و آب شدن و حملات شیمیایی به طور پیوسته در شرایط مرطوب عمل آورده شود.

کاهش آب همچنین موجب آبرفتگی بتن شده و باعث ایجاد ترک های کششی در سطحی از بتن میشود که در حال خشک شدن است . اگر این تنش ها پیش از آنکه بتن به مقاومت کششی کافی برسد تولید شوند امکان پدید آمدن ترک های سطحی وجود دارد.

یک پاسخ یا نظر بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.