سقف-متال-دک

عوامل تاثیرگذار در بیشتر شدن لرزش سقف های متال دک

1) طول دهانه ها نباید از حد استاندارد تعیین شده تجاوز کند. (فاصله استاندارد تیرهای فرعی از هم حداکثر 2.80متر توصیه شده است.) 2) ایده آل ترین و مرغوب ترین بتن جهت اجرای سقف های متال دک، استفاده از بتن عیار 350کیلوگرم در مترمرکب با اسلامپ 8 که به واسطه روان کننده قدرت بالا، اسلامپ آن به 11 رسیده باشد. این بتن مناسب ترین نوع بتن برای اجرای سقف عرشه فولادی میباشد. (بدون ویبره زدن) 3) بکارگرفتن شبکه متعارف میلگرد حرارتی با میلگرد آجدار نمره 8 با فاصله نهایت 30 سانتی متر 4) در ارتفاع بتن دقت داشته باشید چون ارتفاع استاندارد برای سقف عرشه فولادی 12.5سانتی متر اعلام شده است که نباید از این مقدار کمتر باشد.

یک پاسخ یا نظر بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.