اسلامپ بتن

اسلامپ بتن چیست؟

“اسلامپ” به چه معناست؟اسلامپ بتن به قوام بتن تازه قبل از گیرش اشاره دارد  هر چه اسلامپ بیشتر باشد، بتن سیال تر است.این یک اصطلاح

بیشتر بخوانید »