نحوه قرارگیری ورق های گالوانیزه آجدار در اجرای متال دک

در قرارگیری ورق های فولادی گالوانیزه در متال دک هیچ گاه نباید یک ورق روی ورق قبلی قرار داده شود. جابجایی ورق های گالوانیزه با جرثقیل انجام میگیرد در غیر این صورت جایجایی آن در اجرای متال دک کاری دشوار و خطرناک است چراکه کارگران میبایست ورق های فولادی گالوانیزه را تک تک از روی ورق زیرین برداشته و در مجاور ورق زیرین چیده شوند. در اجرای سقف متال دک برای چیدن ورق های گالوانیزه بر روی تیرها باید با در نظر گرفتن پلان تیرریزی ساختمان یک نقشه شاپ تهیه نمود و چیدمان و نحوه قرارگیری این بسته های ورق روی یکدیگر را با توجه به این نقشه به انجام رساند. برای کسب اطمینان از نحوه قرارگیری درست ورق های فولادی روی تیرها در سقف متال دک میبایست در همان کارگاه یا کارخانه فرمینگ ورق های گالوانیزه که فرم دهی ورق ها به شکل آجدار صورت میگیرد، یک خط عمودی پهن با رنگ قرمز روی بدنه بندیل ها کشیده شود. در نقشه چینش تهیه شده در سقف متال دک میبایست نحوه قرارگیری بندیل های ورق نیز مشخص شود که این امر با رسم یک فلش جهت دار روی بندیل های ورق های گالوانیزه متال دک انجام میگیرد. در اینجا نکته قابل توجهی که وجود دارد این است که در هنگام چیدن ورق های فولادی متال دک، خط قرمز رسم شده روی بندیل ها در همان جهتی که در نقشه شاپ مشخص شده قرار داده شود. نکته قابل توجه دیگری که در قراردادن بندیل های ورق متال دک بر روی اسکلت ساختمان وجود دارد این است که قرارگیری بندیل ها بصورت یک در میان و به شکل چپ و راست باید انجام گیرد. این نکته را نیز مدنظر داشته باشید که چرا که در این صورت جابجا کردن ورق ها و نیز چیدن آنها در اجرای سقف متال دک به سختی و کندی انجام خواهد گرفت.

یک پاسخ یا نظر بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.