پرداخت-دال-های-بتنی

پرداخت دال های بتنی

دال های بتنی را می توان با روش های گوناگونی پرداخت کرد که این بستگی به بهره برداری مورد نظر از آنها دارد. رنگ ها و بافت های سطحی متنوعی مانند سطوح نقش دار یا با دانه های نمایان ممکن است مورد نظر باشد. بعضی از سطوح جهت پدید آوردن مسیرهای هم تراز و بالا رفتگی های سطحی مورد نظر ممکن است که فقط نیاز به عملیات تراز کردن و شمشه کشیدن داشته باشند، در حالی که برای برخی دیگر عملیات پرداخت سطح ممکن است که از طریق جارو کشی، تخته مالی، یا ماله کشی مقرر شود.اختلاط، حمل و نقل و انتقال بتن برای دال ها باید در رابطه با عملیات پرداخت به دقت هماهنگ شود. بتن نباید روی زمین یا در قالبها، سریعتر از حدی ریخته شود که امکان پهن نمودن، تراز کردن، متراکم ساختن، و T کشیدن** یا شمشه کشیدن آن میسر نشود. در واقع بتن پیش از عملیات تراز کردن نباید در سطح خیلی وسیعی پخش و پهن شود، و نیز پیش از عملیات T کشی، یا شمشه کشی نباید سطح وسیعی از بتن تراز شود و یا اجازه داده شود تا آب ناشی از آب انداختن، در روی سطح تجمع حاصل کند.عده پرداخت کنندگان باید به اندازه کافی زیاد باشد تا ریختن، پرداختن، و عمل آوردن دال های بتنی با توجه به تاثیرات دمای بتن و شرایط جوی روی زمان گیرش بتن و مقدار بتن ریزی مورد نظر، به درستی انجام پذیرد.سطح زمینی که بر روی آن دال ریخته می شود باید به خوبی زهکشی شده باشد، دارای ظرفیت باربری Bearing یکنواختی بوده، و عاری از یخ زدگی باشد. پیش از بتن ریزی، سطح مورد نظر باید با آب مرطوب شود، اما هنگامی که بتن ریزی آغاز می شود باید عاری از نقاط تر، نرم، یا گل آلود باشد.قالب های کناری و جدا کننده های میانی باید به طور محکم و با دقت تمام، از نقطه نظر مسیرهای همتراز و بالا رفتگی های مقرر سطح پرداختی، قرار داده شوند. آنها باید به اندازه کافی قوی باشند تا بتوانند وسایل تراز کننده ارتعاشی و مکانیکی را در صورت استفاده تحمل کنند.*طرح و کنترل مخلوطهای بتنی از نشریات انجمن سیمان پرتلند ترجمه دکتر محمد ابراهیم طسوجی**T کشی عبارت است از عملیات پرداخت سطح بتن تازه ریخته شده با وسیله ای متشکل از یک قطعه بزرگ و پهن مستطیلی که از چوب، آلومینیوم، یا منیزیم ساخته می شود و معمولا به عرض 200 میلیمتر و به طول 1 تا 1.5 متر و دارای دسته ای به درازای 1 تا 5 متر می باشد- مترجم.

یک پاسخ یا نظر بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.