قیطریه-میدان-کتابی
جزئیات پروژه

  • مشتری
    مسکونی قیطریه
  • موقعیت
    قیطریه میدان کتابی
  • متراژ
    3000 متر مربع