بانک-مرکزی
پروژه بانک مرکزی

  • کارفرما
    شرکت تهران گروه
  • موقعیت
    بزرگراه حقانی
  • متراژ
    1000 متر مربع