اجرای گلمیخ جهت سقف وافل
پروژه نیاوران

اجرای گلمیخ جهت سقف وافل

  • تعداد گلمیخ اجرا شده
    2000
  • کارفرما
    مهندس توکلیان