پروژه پالادیوم

جزئیات پروژه

پروژه در حال اجرا پالادیوم

  • متراژ:
  • کارفرما: