جزئیات پروژه

  • مشتری
    404 واحدی همت
  • موقعیت
    همت غرب خروجی آزاد شهر
  • متراژ
    30000 متر مربع